2018

Referat af Generalforsamling 25/11-2018 kl. 14.30


1.Valg af dirigent og stemmetællere.

Stig Mølgaard er dirigent og Eve og Marlene er stemmetællere


2.Formandens beretning

I år har Friser Øst showhold været musketerer, Elvis med en flot bil og til sidst nissebanden.

Tak til Mie som har stået for musikken til de forskellige optrædende.

Tak til Marlene for det store arbejde med at holde styr på show og rytter det har bestemt ikke været nemt.

Jeg vil også gerne sige tak til Sara der har holdt styr på vores stævner tilmeldinger mm. Facebook og hjemmeside.

Igen i år har vi haft en del uundværlige hjælpere, som har stået last og brast med os: Jane, Mette, Flemming samt Maria Lundby´s piger.

Jane du har været vores kegle formand samt vores fotograf. Tusinde tak.

Mette og Flemming i kom ind i vores liv via Jane og Eve. I har trofast stillet op som vores fanebærere og investeret tid og energi i Frieser Øst. Men I slutter ikke med det, der kom lige pludselig en sort mule også, som vi glæder os til at se scenen.

Stig, Eve og Jette uden jeres hjælp var det heller ikke gået til vores stævner som regner og skriver mm.

Vores showhold har været ude mange steder: Greve, Valby, Roskilde Dyrskue, Bregentved, Kåring, Store Hestedag, Gørlev, Vipperød Ridecenter. En enkelt konfirmation i Haslev.

Vi fik planlagt et fint show med galop i år, som er forløbet godt. Der har været interesse fra nye ryttere til at deltage, og tak til dem som bare sprang til, når vi havde brug for det. 

-Fint samarbejde med Fr. Sjælland, det kan blive meget større.

-Flotte ”anmeldelser” fra de steder, hvor vi har vist shows

-De første forespørgsler om shows i 2019 er begyndt at løbe ind.

Vi har afholdt 3 stævner. Hvor vi havde inviteret haflinger, nordbakker og islændere med fin tilslutning fra dem. Der er nogle rigtige dygtige ryttere blandt alle, Især Inge med Kaj som vandt vores Cup. Vi kunne godt ønske lidt flere deltagere til disse stævner.

Jeg tror og håber, at vi kan forsætte med disse stævne, det giver også lidt hjælp på vores konto. Mit budskab er, at vi igen laver en cup og melder det ud hurtigst muligt, og vi afholder 2 stævner i 2019 pt. og igen inviterer andre racer. Jeg ved det nogle gange er op ad bakke, da det er bestyrelsen, som må trække det store læs, så derfor tager vi gerne mod hjælp fra andre.

Andre arrangementer vi har afholdt, er miljøtræning med Ejner Andersen, som igen var en stor succes, vi gentager det her i foråret 2019.  Vores afslutning / julefrokost med 25 deltagere var en dejlig afslutning på året. Vores pakke leg var et hit for alle der blive spillet med stor gejst.

Jeg må appellere til at medlemmerne fremsætter ønsker til andre arrangementer og selvfølgelig bakke op om dem.

Samlet set har det været et positivt år med nye samarbejdspartnere og bekendtskaber.

Fremtiden for Frieser Øst ser god ud.


3.Regnskab fremlægges af kasseren – godkendt af GF.


4.Fastsættelse af kontingent – vi bibeholder de 125 kr.


5.Indkomne forslag


6.Valg til bestyrelsen

Stig ønsker genvalg

Sara ønsker genvalg.

Mie og Flemming ønsker også at træde ind i bestyrelsen. Efter afstemning, er Stig og Sara valgt ind i bestyrelsen


7.Valg af revisor og suppleanter

Vi ønsker at bruge ekstern revisor.

Jane, Flemming og Mie ønsker at være suppleanter, Efter afstemning er Jane og Flemming valgt som suppleanter.


8.Evt. Intet


Bestyrelsen afsluttede GF kl. 15.25 og takkede for god ro og orden.