2017

Referat af ordinær Generalforsamling i Frieser Øst, 26. november 2017 kl. 14.00


1.Valg af dirigent og stemmetællere.

Stig er dirigent, Malene og Sara er stemmetællere.


2.Formandens beretning.

I år har Friser Øst 10 års jubilæum, og to andre jubilæer skal også nævnes i 2017: Sort Guld 25 år og Dansk Frieser Forbund 30 år. Vi samledes derfor om et stort show til Roskilde Dyrskue med vogne og ryttere, og vi fik et stort show med mange nye friesere og ryttere, som vi er rigtige glade for.

Dansk Frieser Forbunds kåring i Horsens var vi få ryttere fra Frieser Øst med til at ride show i samarbejde Frieser Sjælland og nogle ryttere fra andre lokalforeninger.

Vi fik planlagt et show som Frieser Øst har været rundt med til de mindre steder, et fint show. Der har været interesse fra nye ryttere til at deltage og tak til dem som bare sprang til, når vi havde brug for det. Stor tak til de hjælpere, der har været med til at bygge baner og givet højt humør, når holdet har været ude. 

-Fint samarbejde med Fr. Sjælland, hvor vi har støttet hinandens shows, når vi har været i bekneb med ryttere.

-Flere og flere rytter rider med på begge hold, det skulle meget gerne forsætte.

-Flotte ”anmeldelser” fra de steder, hvor vi har vist show’

-De første shows i 2018 er begyndt at løbe ind.

Vi skulle afholdt 3 stævner. Vi har ikke haft den store tilslutning til det første stævne, men det blev afholdt, 2. stævne måtte vi aflyse. Det 3. stævne var tilslutningen noget større til og blev afhold i noget blandet vejr, på trods af det, var stemningen rigtig god. Jeg tror og håber, at vi kan forsætte med disse stævne, det giver også lidt hjælp på vores konto. Mit budskab er, at vi igen laver en cup og melder det ud hurtigst muligt, og der bliver afholdt 3 stævner i 2018, og vi igen inviterer andre racer. Jeg ved det er op ad bakke da det er bestyrelsen som må trække det store læs, så derfor tager vi gerne mod hjælp fra andre.

Andre arrangementer vi har afholdt, er miljøtræning med Ejner Andersen, som var en stor succes, vi gentager det her den 3. dec. 2017 i Bjernede ved Sorø. Jeg må appellere til at medlemmerne fremsætter ønsker til andre arrangementer og selvfølgelig bakke op om dem.

Samlet set har det været et positivt år med nye samarbejdspartnere og bekendtskaber.

Fremtiden for Frieser Øst ser lidt lysere ud, især hvis der er flere kandidater der ønsker at stille op til bestyrelsen, så vi også kan få ny inspiration.


Stor tak til Malene Mortensen for det store arbejde med Showholdet.

Tak til Peter og Ann Sjølin Thomsen for jeres år i frieser øst.


3.Regnskab fremlægges af kassereren.


4.Fastsættelse af kontingent 2018.

Vi bibeholder de 125 kr.5.Indkomne forslag.

Ingen.


6.Valg til bestyrelsen.


På valg er:

Lisbeth Mølgaard – ønsker genvalg

Malene Mortensen – ønsker ikke genvalg

Peter Sjølin Thomsen – ønsker ikke  genvalg


Eve Grundtvig

Maria Lundbye

Jette Agger

Ann Mikka Nielsen

Lisbeth Mølgaard stiller op til bestyrelsen, stemmesedlerne skulle i brug.


Lisbeth Mølgaard og Eve Grundtvig blev valgt ind i bestyrelsen.7.Valg af revisor og suppleanter.

Vi vælger at bruge ekstern revisor


Valg af suppleanter, Jette Agger, Jane Houlind, Maria Lundbye og Ann Mikks Nielsen stillede op som suppleanter, der blev igen stemt. Jette Agger og Jane Houlind blev valgt som suppleanter.


8.Eventuelt.

Der er ønske om mere information, om f.eks. stævner. Mere reklame for vores arrangementer/foreningen, ture i det danske land samt en årskalender.

Bestyrelsen i Frieser Øst