2016

Referat af generalforsamling i Frieser Øst 25/11 – 2016 kl. 16.30,

Vrangstrupvej 88, 4171 Glumsø.


1.Valg af dirigent samt stemmetællere.

Lisbeth Mølgaard.


2.Formandens beretning

Formandens beretning til Frieser Øst Generalforsamling 2016


Vi har haft arbejdsro med det resultat at året har givet mange positive indtryk:

-Rigtigt godt samarbejde med Fr. Sjælland, hvor vi har støttet hinandens shows, når vi har været i bekneb med ryttere.

-Flere og flere rytter rider med på begge hold, det skulle meget gerne forsætte.

-Flotte ”anmeldelser” fra de steder, hvor vi har vist show’

-De første shows i 2017 er begyndt at løbe ind.


Vi har afholdt 2 stævner. Vi har ikke haft den store tilslutning til det første stævne men det blev afholdt, andet stævne var tilslutningen noget større. Jeg tror og håber at vi kan forsætte med disse stævne, det giver lidt hjælp på vores konto. Mit budskab er at vi igen laver en cup og melder det ud med det samme og at der bliver afholdt 3 stævner men mindst 2 i 2017. Jeg ved det er opad bakke da det er bestyrelsen som må trække det store læs.


Showholdet har igen lavet et fint show. De har lavet ikke færre end 7 shows i denne sæson. Der har været interesse fra nye ryttere til at deltage. Stor tak til de hjælpere, der har været med til at lave rekvisitter, bygge baner og givet højt humør, når holdet har været ude. Vi har også fået et par sponsorer til showholdet. En store tak til Peter og Ann for de meget flotte faner, de har sponsoreret. Tak til Ann og Kirsten for deres optræden som hekse i vores show. Tak til vores pony Lucy, Chalotte og Majken.


Alt har desværre ikke været fryd og gammen, på showholdet har der været lidt uro med ryttere, som ikke mødte op til træning og ikke har deltaget i de arrangementer de har booket sig til. Det giver desværre en del problemer, som har været svære at arbejde med, vi har måtte tage beslutninger som har været vanskelige og givet uro på holdet. Det har været Tordenskjolds soldater, som har været med hele vejen rundt. TAK til jer, uden jer ville dette ikke have været muligt.


Tak for en super hyggelig tur i Hedeland samt efterfølgende mad.  Øv vi kun fik holdt en tur i 2016 det må kunne gøres bedre i 2017.

Andre arrangementer har der heller ikke været opbakning til at gennemføre desværre, jeg må derfor endnu engang appellere til at medlemmerne fremsætter ønsker til emner og selvfølgelig bakker op om dem.


I 2017 har Friser Øst 10 års jubilæum, to andre jubilæer skal også fejres i 2017, Sort Guld 25 år og Dansk Frieser Forbund 30 år. Vi har slået os sammen om et stort show til Roskilde Dyrskue med vogne og ryttere vi håber det bliver rigtigt flot.

Vi skal have planlagt et show Frieser Øst kan tage rundt med til de mindre arrangementer i 2017, idéer modtages med tak.


Samlet set har det været et positivt år med nye samarbejdspartnere og bekendtskaber.

Fremtiden for Frieser Øst ser lidt lysere ud, især hvis der er flere kandidater der ønsker at stille op til bestyrelsen, så vi også kan få ny inspiration.3.Regnskab fremlægges af kassereren

Godkendt.


4.Fastsættelse af kontingent 2017

Vi fastholder de 125 kr.


5.Indkomne forslag

Ingen indkomne forskal.


6.Valg til bestyrelsen

Sara – genvalgt

Stig - genvalgt


7.Valg af revisor og suppleanter.

Vi vælger ekstern revisor.

Hanne Aaholm-Hansen, ønsker ikke genvalg som suppleant.

Marlene Egelund Nielsen valgt som suppleant.


8.Eventuelt.

Sara foreslår oprettelse af ”foreningstelefon”, samt MobilePay, så medlemmerne kan benytte det som betalingsmåde, både til kontingent, betaling for showdeltagelse samt stævnegebyr. Sara sørger for dette.


Formanden takker for god ro og orden, og GF sluttes kl. 17.00.