2013

Ordinær generalforsamling

i foreningen Frieser Øst den 20. november 2013.


Dagsorden:

1.Valg af dirigent og stemmetæller.

-Dirigent: Hanne

-Stemmetæller: Henriette


2.Formandens beretning.

Formandens beretning omhandlede følgende:

-DFF møde mellem foreningerne – at der skal være et godt samarbejde mellem foreningerne samt DFF.

-Showholdet laver god reklame, har været meget ude og lave show. Showholdet har arbejdet rigtig hårdt for at lave et godt program og været med til så mange arrangementer som muligt.

-2 stævner i år, som har gået godt. Et på Epona og et på Strøgården.

-Store Hestedag var Showholdet på og Frieser Øst havde en stand, hvor Frieser Øst fik nye medlemmer.

-Desværre blev transport af heste foredraget aflyst, grundet for få tilmeldte. Dog prøver vi igen næste år, da vi har fået positiv opbakning, som vil hjælpe Frieser Øst med at få tilmeldte nok.


3.Godkendelse af regnskab.

-Regnskab blev fremlagt af kassereren og godkendtes efterfølgende.


4.Fastsættelse af kontigent for 2014.

-Kontigent bliver som 2013. 150 kr er fastsat.


5.Indkomne forslag.

-Ingen indkommende forslag er modtaget.


6.Valg af bestyrelsen – På valg er: Lisbeth (ønsker genvalg), Sidsel (ønsker genvalg), Lene (ønsker genvalg) og Henriette (ønsker ikke genvalg)


Genvalgt blev: Lisbeth, Sidsel og Lene.

Hanne blev valgt ind på den sidste post i bestyrelsen.


7.Valg af 2 suppleanter.

-1. suppleant: Jette blev valgt.

-2. suppleant: Anneli blev valgt.


8.Valg af revisor og –suppleant.

-Vi vedtog at bruge en ekstern revisor og ingen revisorsuppleant blev valgt.


9.Evt.

-Intet under evt.

General forsamlingen sluttede 19:50 og dirigenten takkede for god ro og orden.