2012

Ordinær generalforsamling i foreningen Frieser Øst den 15. november 2012 kl. 19.00, ved Vrangstrupvej 88, Vrangstrup, 4171 Glumsø.

Dagsorden:1. Valg af dirigent og stemmetæller:


-Anni blev dirigent og Anneli blev stemmetæller.2. Formandens beretning:


-Formanden kom ind på de forskellige aktiviteter som Frieser Øst havde fået afholdt, som stævner, Hedelandsturen oma.  Dernæst kom formanden ind på Fireser Øst Show hold, som har lavet flotte shows på Store Hestedag samt Roskilde Dyrskue, deriblandt jubilæeet for DFF, dertil også de shows hvor Frieser Øst Showhold har været ude til andre arrengementer, bl.a. Ledreborg.

- Formanden roste sin bestyrelse for et godt samarbejde.3. Godkendelse af regnskab:


-Regnskabet blev gennemgået af Kassereren og blev godkendt.4. Fastsættelse af kontigent for 2013:


-Kontigent for 2013, forbliver det samme, nemlig 150 kr. årligt.5. Indkomne forslag:


-Ingen forslag modtaget.6. Valg af bestyrelsen – På valg er: Anni Schmidt, Gitte Brix og Stig Mølgaard (alle ønskede genvalg):


-Anni Schmidt, Gitte Brix og Stig Mølgaard blev genvalgt.7. Valg af 2 suppleanter:


-Jette Zimmerman og Anneli Hansen ønskede at blive suppleanter.

Jette blev valgt som 1. suppleant og Anneli blev 2. suppleant.8. Valg af revisor og –suppleant:


-Dette bliver med en ekstern revisor.9. Evt:


-Intet .
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.00, og formanden takkede for god ro og orden.